Integritetspolicy


Information om Erik Tiberg Fastigheter AB:s behandling av dina personuppgifter.

Erik Tiberg Fastigheter AB, org. nr 556089-5764, med adress Topasgatan 3, 421 48 Västra Frölunda är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du tillhandahåller Erik Tiberg Fastigheter när ytterligare information om lokaler efterfrågas.

Erik Tiberg Fastigheter värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Vilka personuppgifter avses?
Dina personuppgifter (namn, e-post och telefonnummer) kommer att behandlas av Erik Tiberg Fastigheter i syfte att återkomma till dig med ytterligare information gällande lokaler. Om du inte tillhandahåller de efterfrågade personuppgifterna kommer vi följaktligen inte ha möjlighet att besvara förfrågan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är enligt Erik Tiberg Fastigheters bedömning nödvändig i enlighet med ditt önskemål att mottaga ytterligare information. Dina personuppgifter kommer inte att lagras på hemsidan utan sänds endast vidare via e-post till ansvarig som kommer att kontakta dig.

Dina rättigheter
Du har rätt att av Erik Tiberg Fastigheter begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig samt i vissa fall rätt att få dina personuppgifter flyttade (dataportabilitet). Du har vidare rätt att, när som helst, invända mot Erik Tiberg Fastigheters behandling av dina personuppgifter om du anser att Erik Tiberg Fastigheter inte har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna samt invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring. Du har slutligen rätt att ge in klagomål avseende Erik Tiberg Fastigheters behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.