Erik Tiberg Fastigheter äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Västra Sverige. Vårt bestånd omfattar i dagsläget ca 45,000 m2 fördelat på fem fastigheter. Vi är en långsiktig fastighetsägare i tredje generation.